Rehabilitacja


prowadzona rehabilitacja

Rehabilitacja to proces, którego celem jest kompleksowe wsparcie dla Pacjenta w zakresie poprawy jego kondycji i sprawności fizycznej. W rehabilitacji najczęściej uczestniczą osoby chore po urazach, operacjach oraz najróżniejszych zabiegach. Proces ten pomaga w szybszym dojściu do pełnej lub częściowej sprawności Pacjenta. Proces rehabilitacji prowadzony jest przy wsparciu doświadczonych i wykwalifikowanych fizjoterapeutów i oczywiście lekarzy.

Wyróżnia się różne rodzaje form rehabilitacji. Rehabilitacja jest dostosowywana do stanu zdrowia i choroby Pacjenta. W inny sposób jest rehabilitowana osoba po: zawale serca, złamaniu ręki, złamaniu nogi, wymianie stawu biodrowego, udarze mózgu, raku piersi oraz po wielu innych chorobach i zaburzeniach. Rehabilitacja musi koniecznie odbywać się pod kontrolą wykwalifikowanego rehabilitanta. Osoby bez odpowiednich kwalifikacji mogą pogorszyć stan zdrowia Pacjenta.

Wpływ na miejsce rehabilitacji ma przede wszystkim stan zdrowia Pacjenta i stopień zaawansowania jego choroby. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w warunkach: ambulatoryjnych, oddziału dziennego, domowych lub specjalistycznych.

Przeprowadza się rehabilitację:

  • ogólnoustrojową,
  • neurologiczną,
  • kardiologiczną,
  • pulmonologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego.

W ramach rehabilitacji stosuje się leczenie masażem, jonoforezą, polem elektromagnetycznym, hydroterapią, kinezyterapią, krioterapią, balneoterapią.

Rehabilitacja narządów ruchu może potrwać nawet kilka tygodni. Średnio przyjmuje się, że trwa do sześciu tygodni. Intensywność ćwiczeń jest uzależniona od zaleceń lekarza oraz fizjoterapeuty. 

.